Terveystuotteiden yleiset tilausehdot

1. Ehtojen voimassaolo

1.1. Nämä terveystuotteiden yleiset tilausehdot (Ehdot) säätelevät ostoympäristön https://ecosh.ee/ (jatkossa Verkkokauppa) omistajan Ecosh Life OÜ:n (jatkossa Terveyskauppa) ja Verkkokaupassa tilauksen suorittaneet henkilön (jatkossa Tilaaja) välillä Verkkokaupasta terveystuotteiden (jatkossa Tavara) ostamisen myötä syntyviä oikeudellisia suhteita.
1.2. Kysymyksissä, joita Verkkokaupan Ehdoissa ei säädellä, nojaudutaan Viron tasavallassa voimassaolevaan lainsäädäntöön.
1.3. Terveyskaupalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Ehtojen muutoksista ja täydennyksestä ilmoitetaan Verkkokaupan välityksellä. Ehtojen muutokset ja täydennykset astuvat voimaan, kun ne on julkaistu Verkkokaupassa tai muuna, Ehdoissa mainittuna aikana.
1.4. Mikäli tilaus on lähetetty Terveyskaupalle ennen Ehtojen muutoksen voimaan astumista, Tilaajan ja Terveyskaupan välillä syntyneen oikeudellisen suhteen osalta sovelletaan tilauksen lähettämisen aikaan voimassa olleita ehtoja, pl. mikäli Ehdoissa on säädetty toisin.
1.5. Terveyskaupalla on oikeus muuttaa Verkkokauppassa myytävien Tavaroiden hintoja koska tahansa, mikäli Ehdoissa ei ole säädetty toisin.
1.6. Mikäli olet lisännyt Tavaran ostoskoriin, mutta et ole vielä esittänyt Terveyskaupalle tilausta, ja mikäli Tavaran hinta sattuisi sen jälkeen muuttumaan, tulee Terveyskaupalle lähetetyn tilauksen osalta maksaa Tavarasta se hinta, joka on voimassa tilauksen Terveyskaupalle esittämisen hetkellä.

2. Hinnat ja maksu perille toimittamisesta

2.1. Verkkokaupassa myytävää Tavaraa koskee Tavaran yhteydessä esitetty hinta.
2.2. Tavaroiden hinnat sisältävät 20 % arvonlisäveron.
2.3. Perille toimituksen hinta sisältää 20 % arvonlisäveron.
2.4. Arvonlisäveron määrän muuttuessa Tavaroiden hintoja ja perille toimittamisen hintaa muutetaan arvonlisäveron muutoksen verran.
2.5. Tavaran hinta ei sisällä Tavaran perille toimittamisen hintaa. Perille toimittamisen hinta riippuu valitsemastasi perilletoimitustavasta. Perille toimittamisen hinnat ja tavat ovat nähtävillä tässä.

3. Ostoskori ja tilauksen laatiminen

3.1. Ostoskori luodaan sitä hetkenä, jona painat Tavaran yhteydessä olevaa nappia ”Lisää koriin”. Tavaran ostoskoriin lisääminen ei velvoita Sinua ostamaan Tavaraa. Ostoskorin sisältöä voit muuttaa koska tahansa ja lisätä Tavaroita tai poistaa niitä aina tilauksen vahvistamiseen saakka.
3.2. Tilauksen laatimiseksi Verkkokaupan tilaamisympäristössä paina ostoskorin sivulla olevaa nappia ”Laadi tilaus”, jonka jälkeen tulee vahvistaa Verkkokaupan Ehtoihin tutustuminen ja niiden hyväksyminen, kirjoittaa omat henkilötiedot, joita tarvitaan Tavaran toimittamiseen Sinulle ja laskun lähettämiseen, sekä valita Tavaran perilletoimittamistapa ja verkkopankki, jonka kautta haluat tilauksesi maksaa.
3.3. Tilaus katsotaan vahvistetuksi, kun olet maksanut verkkopankissa Verkkokaupan tilaamisympäristössä laaditun tilauksen ja painanut nappia ”Takaisin kauppiaan luo”, jonka jälkeen Sinulle esitetään Verkkokaupan puolelta tilauksen/maksun vahvistus. Tilaaja saa Verkkokaupasta tilausvahvistuksen myös siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hän tilausta laatiessaan kirjoitti.
3.4. Tilauksen vahvistamisen jälkeen tilaus lähetetään Terveyskauppaan täytettäväksi ja perille toimitettavaksi Sinun valitsemasi perilletoimitustavan mukaisesti.
3.5. Tarkasta perilletoimitusosoitteen tietoja kirjoittaessasi huolellisesti esittämäsi tiedot ja varmistu siitä, että kaikki vaadittavat tiedot on esitetty ja ne ovat oikeat. Esittämäsi tiedot ovat meille tilauksen täytön ja Tavaran perille toimittamisen perustana.
3.6. Tilaajana voi olla oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen oikeushenkilö. Tilauksen esittäessään Tilaaja vahvistaa, että hänellä on sopimuksen solmimiseen tarvittavat oikeustoimikelpoisuus ja/tai valtuutus sopimuksen solmimiseen. Tilaaja, jolla on rajoitettu oikeustoimikelpoisuus (ts. alle 18-vuotias henkilö) vahvistaa Ehdot hyväksyessään, että hänen laillinen edustajansa on antanut hänelle suostumuksensa sopimuksen solmimiseen ja siinä tarvittavan rahan käyttöön.
3.7. Tavaran kauppasopimuksen solminut henkilö on se henkilö, joka Tavaran maksaa.
3.8. Tavaran kauppasopimus katsotaan solmituksi (Sopimuksen voimaan astuminen), kun ostoskorin perusteella laaditusta tilauksesta on lähetetty vahvistus Tilaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen.

4. Tilauksen täyttö Terveyskaupan toimesta, Tavaran vastaanottotavat ja tavaran toimituksen mahdottomuus

4.1. Kun olet maksanut Tavaran (vahvistanut tilauksen), tilaus suunnataan Terveyskauppaan, joka tarkastaa tilauksen tiedot ja järjestää tilauksen täytön Sinun valitsemasi perilletoimitustavan mukaisesti viimeistään kolmen työpäivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta, paitsi siinä tapauksessa, että määräajan noudattamisen on jostain Ehdoissa mainitusta syystä mahdotonta.
4.2. Tavaran maksamisen jälkeen se toimitetaan Sinulle perille tilauksen laatimisen yhteydessä valitsemaasi perilletoimituspaikkaan.
4.3. Tilaukset toimitetaan Sinun tilauksen laatimisen yhteydessä 7 päivän kuluessa.
4.4. Tavara toimitetaan Sinun tilauksen laatimisen yhteydessä valitsemaasi pakettiautomaattiin. Kohteen myöhempi muuttaminen ei ole mahdollista.
4.5. Ole hyvä ja tarkasta tilauksen laatimisen yhteydessä esitettävien tietojen oikeellisuus, jotta Tavaran perille toimittamisessa vältytään viivästyksiltä ja väärinkäsityksiltä. Terveyskauppa ja Tavaran perille toimittaja eivät vastaa Tavaran perille toimittamisen viivästymisestä ja aiheutuneista väärinkäsityksistä, mikäli viivästyminen tai väärinkäsitys on johtunut Sinun tilauksen laatimisen yhteydessä esittämiesi tietojen epätäsmällisyyksistä tai virheellisyydestä.
4.6. Ennen Tavaran käyttöä lue huolellisesti Tavaran käyttöohje, pakkauksen infosivu, mikäli sellainen on, sekä Tavaran pakkauksessa esitetyt käyttöä selvittävät merkinnät.
4.7. Tilaajan tulee ottaa huomioon, että pakettiautomaatille pääsy saattaa olla kauppakeskuksen toimesta rajoitettu kauppakeskuksen aukioloaikoihin.
4.8. Ehdot hyväksymällä Tilaaja hyväksyy sen, että mikäli hän ei nouda Tavaraa pakettiautomaatista postipalvelun tarjoajan ilmoittaman ajan kuluessa, Tavara palautetaan Terveyskaupalle. Terveyskauppa ei korvaa Tilaajalle Terveyskauppaan palautetun Tavaran hintaa ja perille toimitukseen liittyvää maksua.
4.9. Mikäli Tilaaja ei ole saanut Tavaraa kohdassa 4.8. mainitusta syystä, hänellä on oikeus ottaa yhteyttä Terveyskauppaan ja pyytää Tavaran lähettämistä uudelleen, mikäli Terveyskauppa ei ole purkanut lähetyksessä ollutta Tavaraa tai hävittänyt sitä. Mikäli Tilaajalle koottu Tavara on Terveyskaupassa edelleen purkamatta ja hävittämättä, Terveyskauppa tekee uuden yrityksen lähettää Tavara Tilaajalle ja Tilaajan ei tarvitse maksaa Tavaraa uudelleen, mutta hän sitoutuu maksamaan perille toimitukseen liittyvän maksun.

5. Tavaran maksaminen

5.1. Verkkokaupan tilaamisympäristössä tilatun Tavaran voit maksaa valitun maksutavan mukaisesti.
5.2. Maksun suorittamiseksi Verkkokaupan tilaamisympäristössä valitse tilauksen laatimissivulla itsellesi sopiva pankki (Aktia Pankki, Ålandsbanken, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea Bank, Oma Säästöpankki, Pohjola Pankki, POP Pankki, Säästöpankki, S-Pankki) maksaaksesi internetin kautta. Maksujen välittäjänä on kyseinen pankki tai Maksekeskus.ee.
5.3. Tietojen kirjoittamisen ja sopivan pankin valinnan jälkeen paina nappia ”Laadi tilaus”.
5.4. Tavarasta on maksettu ja Verkkokaupan tilaamisympäristössä tehty tilaus katsotaan vahvistetuksi, kun olet maksanut verkkopankissa tilauksen ja painanut nappia ”Takaisin kauppiaan luo”. Tilaajalle lähetetään lisäksi Verkkokaupan tilausvahvistus Tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos Sinulle ei saavu Verkkokaupasta ilmoitusta vahvistuksesta yhden vuorokauden kuluessa maksun suorittamisesta, ole hyvä ja ota Terveyskauppaan yhteyttä.

6. Tilauksen mitätöinti, valitusten esittäminen ja Tavaran palauttaminen

6.1.  Tavaran saatuaan Tilaajalla (k. 3.7. mainitun kauppasopimuksen solmineella henkilöllä) on 14 päivää aikaa tutustua Tavaraan. Halutessaan Tilaajalla on mahdollisuus palauttaa Tavara edellä mainitun ajan kuluessa (sopimuksesta vetäytyminen) lähettämällä Verkkokaupan osoitteeseen info@ecosh.ee tätä koskevan ilmoitus yhdessä tilausnumeron ja oman pankkitilin numeronsa kanssa ja palauttamalla Tavara omalla kustannuksellaan osoitteeseen Ecosh Life OÜ, Kadaka tee 4, Tallinn 10621, Harjumaa, Viro.
6.2. Viron velvoiteoikeuslain 53 § 4 momentin 41 kohdasta seuraten palautettaviksi eivät kuulu (ts. Tilaaja menettää kohdassa 6.1. mainitun vetäytymisoikeuden) Tavara, jonka pakkaus on avattu, Tavara, jota on käytetty tai vahingoitettu (ml. vahingoitettu pakkaus), pl. mikäli pakkaus on vahingoittunut kuljetuksen yhteydessä ja Tavaran perille saamisen yhteydessä kuriiripalvelua käytettäessä tai postilaitoksessa on tehty tätä koskeva merkintä lähetysasiakirjaan tai pakettiautomaattiin saapuneen Tavaran vastaanoton jälkeen on Terveyskauppaan viipymättä ilmoitettu sellaisen Tavaran saamisesta, jonka pakkaus on vahingoittunut.
6.3. Sopimuksesta vetäytymisen yhteydessä kohdassa 6.1. säädetyssä tapauksessa ostosta maksettu summa palautetaan.
6.4. Raha palautetusta Tavarasta maksetaan takaisin Tilaajan tai Tilaajan mainitseman muun henkilön pankkitilille viimeistään 14 päivän kuluessa vetäytymisilmoituksen saapumisesta Terveyskauppaan sillä ehdolla, että Tavara on palautettu saman määräajan kuluessa k. 6.1. mainittuun osoitteeseen.
6.5. Palautettavan Tavaran tulee sisältää kaikki Tavaran pakkauksessa olleet esineet. Mikäli Tavara on ostettu kampanjan puitteissa, tulee palauttaa myös kampanjan yhteydessä saadut lisätuotteet.
6.6. Tilaajalla on oikeus esittää Terveyskaupalle Tavaran osalta valituksia kahden vuoden kuluessa Tavaran luovuttamisesta. Kuluttajamyynnin osalta lähdetään oletuksesta, että kuuden kuukauden kuluessa Tavaran luovuttamisesta Tilaajalle ilmennyt sopimusehtoja vastaamattomuus oli olemassa Tavaran luovutuksen aikaan, mikäli tällainen oletus ei ole Tavaran tai puutteen olemuksen kanssa ristiriidassa.
6.7. Mikäli Tilaaja haluaa esittää valituksen Tavaran sopimusehtoja vastaamattomuuden osalta, se tulee esittää Terveyskaupalle kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, kun sait tietää, että Tavara ei vastaa sopimusehtoja. Valitus esitetään osoitteeseen info@ecosh.com.
6.8. Tavaran sopimusehtoja vastaamattomuutta koskevan valituksen esittämisen yhteydessä Terveyskauppa tarkastaa valituksen 14 päivän kuluessa sen saamisesta lukien.
6.9. Mikäli Terveyskauppa hyväksyy valituksessa esitetyn, se vaihtaa puutteellisen tavaran samanlaiseen tavaraan; mikäli Tavaran vaihtaminen ei ole mahdollista (Tavaraa ei ole Terveyskaupassa, Tavaraa ei enää valmisteta yms.), Terveyskauppa palauttaa Tilaajan puutteellisesta Tavarasta maksaman ostohinnan Tilaajan mainitsemalle tilille 14 päivän kuluessa valituksen saamisesta lukien. Tavaran lähetyskustannuksia Terveyskauppa ei palauta. Kun puutteellinen Tavara vaihdetaan, moitteeton Tavara toimitetaan Tilaajalle tämän tilauksessa valitsemaan pakettiautomaattiin.

7. Takuu ja vaatimuksia vastaamattomien tavaroiden palauttaminen

7.1. Tavaroita koskee takuu, mikäli näin on merkitty Verkkokaupassa Tavaraa esittelevässä tekstissä tai tällainen viittaus on Tavaran mukana olevissa asiakirjoissa. Takuun kesto ja ehdot ovat Tavaran mukana olevissa asiakirjoissa.
7.2. Takuutapauksen yhteydessä pyydämme ottamaan yhteyttä Terveyskauppaan sähköpostitse osoitteella info@ecosh.com tai postiosoitteella Ecosh Life OÜ, Kadaka tee 4, Tallinn, 10621, Harjumaa, Viro, tai Tavaran mukana olevissa asiakirjoissa mainittuun takuukysymyksistä vastaavaan henkilöön (tuotteen maahantuojaan).
7.3. Jos Tavaran yhteydessä ei ole viittausta takuuhun, se tarkoittaa, että tällä tuotteella ei ole takuuta. Sellaisessa tapauksessa, mikäli Tavara ei vastaa sopimusehtoja, Sinulla on oikeus käyttää laissa säädettyjä oikeussuojakeinoja, mukaan lukien vaatia Tavaran korjaamista tai mikäli se ei ole mahdollista, Tavaran vaihtamista; merkittävän vaatimuksia vastaamattomuuden yhteydessä vetäytyä sopimuksesta ja vaatia Tavarasta maksetun rahan palauttamista.
7.4. Tavaroiden vahingoittumisen ja tuhoutumisen riski siirtyy Tilaajalle Tavaran luovutuksen yhteydessä, joksi katsotaan Tavaran toimittaminen Tilaajan toivomaan perilletoimituspaikkaan (esimerkiksi pakettiautomaatti).
7.5. Terveyskauppa ei vastaa Tavaraan syntyneistä puutteista, jotka ovat syntyneet Tavaran perille toimittamisen jälkeen, k. 7.4. mainitulla tavalla, tai puutteista, jotka syntyvät Tavaraan Tavaran käyttötarkoitusta vastaamattomalla tai väärällä käytöllä tai liittyen Tavaran normaaliin fyysiseen kulumiseen tavanomaisen käytön yhteydessä.
7.6. Tavaran vaatimuksia vastaamattomuuden tai puutteen yhteydessä Sinulla on oikeus vaatia Tavaran puutteen poistamista tai, mikäli se ei ole mahdollista, Tavaran vaihtamista vaatimuksia vastaavaan ja virheettömään Tavaraan, ilmoittamalla siitä Terveyskaupalle kohdissa 6.6. ja 6.7. esitetyn määräajan kuluessa ja palauttamalla vaatimuksia vastaamaton Tavara k. 6.1 mainittuun osoitteeseen.

8. Vastuu ja ylivoimainen este

8.1. Terveyskauppa on Tilaajan suhteen vastuussa ja Tilaaja Terveyskaupan suhteen vastuussa toiselle osapuolelle Ehtojen rikkomisella aiheutetusta suorasta vahingosta Viron tasavallassa voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa ja laajuudessa.
8.2. Terveyskauppa ei ole vastuussa Tilaajalle aiheutetusta vahingosta, mikäli Tavaran perille toimittaminen myöhästyy sellaisten seikkojen vuoksi, joihin Terveyskauppa ei voinut vaikuttaa ja joiden saapumista ei ollut mahdollista ennakoida, ml. Verkkokaupassa tapahtuvista mahdollisista teknisistä häiriöistä johtuvista viivästyksistä Tavaran perille toimituksessa (ylivoimainen este).

9. Muut ehdot

9.1. Verkkokaupassa Tavaroiden yhteydessä esitetyillä kuvilla on kuvaava merkitys. Tilaajalla ei ole oikeutta palauttaa Tavaraa siksi, että Verkkokaupassa esitetyn Tavaran pakkauksen valokuva ei vastaa tarkalleen toimitetun Tavaran pakkausta, mikäli Tavara vastaa muilta osin tilausta ja on nimikkeeltään, määrältään ja ominaisuuksiltaan Tavaran yhteydessä esitettyä tietoa vastaava.
9.2. Tavaroiden saatavuus Verkkokaupassa voi muuttua ennakolta ilmoittamatta. Mikäli Tilaaja on maksanut Tavarasta ja Terveyskaupan ei ole mahdollista toimittaa sitä Tilaajalle Tavaran loppumisen vuoksi Terveyskaupassa, Terveyskaupalla on oikeus luopua myynnistä ja palauttaa Tilaajalle raha tämän pankkitilille 14 päivän kuluessa.
9.3. Kaikkia Verkkokaupassa vierailun ja ostojen suorittamisen yhteydessä tietoon tulleita Tilaajan henkilötietoja käsitellään luottamuksellisena tietona. Samalla Tilaaja vahvistaa, että hän antaa oikeuden Verkkokaupassa antamiensa henkilötietojen käsittelyyn siinä laajuudessa, joka on tarpeen tilauksen täyttämisessä, ml. Tilaaja valtuuttaa Terveyskaupan toimittamaan Tilaajan henkilötiedot tilauksen täyttämiseen liittyville henkilöille (esim. perille toimituspalvelun tarjoajat).
9.4. Sinun ja Terveyskaupan välillä Tavaroiden tilaamiseen ja ostamiseen liittyen syntyvät kiistat ratkaistaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvottelut eivät anna toivottuja tuloksia tai mikäli et suostu Terveyskaupan tarjoamaan ratkaisuun ja katsot, että oikeuksiasi on rikottu, Sinulla on oikeus esittää valitus kuluttajariitalautakunnalle (Tarbijavaidluste Komisjon) kuluttajansuojaviraston (Tarbijakaitseamet) kautta tai oikeuteen. Kuluttajariitalautakunnan puoleen kääntyminen on kuluttajalle maksutonta ja kuluttaja voi esittää valituksen itse tai edustajan välityksellä. Kuluttajariitalautakunnan tiedot on esitettynä kuluttajansuojaviraston kotisivulla: http://tarbijakaitseamet.ee.
Kuluttajariitalautakunta on kuluttajansuojaviraston yhteydessä oleva oikeusistuinten ulkopuolinen kuluttajan ja kauppiaan välisiä kiistoja ratkaiseva elin, joka sijaitsee osoitteessa Pronksi 12, 10117 Tallinn (Viro), puhelin (+372) 6201 920; Kuluttajariitalautakunnan menettelysääntöihin voi tutustua kuluttajansuojaviraston verkkosivulla osoitteessa: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon.
9.5. Kohdassa 9.4. mainitun lisäksi on asiakkaalla, joka on luonnollinen henkilö, oikeus esittää etämyyntiin liittyvä valitus Euroopan unionin sähköisen ympäristön kautta, jonka nimi on ODR-foorumi (Online Dispute Resolution) osoitteessa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET . Internet-pohjainen kiistojenratkaisufoorumi eli ODR-foorumi on tarkoitettu ennen kaikkea rajat ylittävien kiistojen ratkaisuun ja se mahdollistaa kuluttajan löytää helpommin konkreettinen kiistan ratkaisuun sopiva oikeusistuimen ulkopuolinen yksikkö kauppiaan sijaintimaassa. Virossa tarjoaa tarvittaessa apua ja neuvontapalvelua foorumin välityksellä rajat ylittävien kiistojen ratkaisussa kuluttajansuojaviraston osasto EU:n kuluttajan neuvontakeskus.
9.6. Kaikki Verkkokaupan verkkosivustolla esitetyt Tavaran kuvaukset, valokuvat ja muut tiedot ovat tekijänoikeuksin suojatut ja niiden kopiointi tai muulla tavoin käyttäminen ilman Verkkokaupan omistajan suostumusta on kiellettyä.

×

Ostoskori